Nieuws

Start verkoop laatste twee kavels.

De verkoop van de laatste twee kavels in Blok 59 gaat van start!

Kavel 67 en kavel 68 liggen naast elkaar, in het midden van het blok, en vormen het sluitstuk van Blok 59. De koopsom per kavel bedraagt € 280.000 v.o.n. inclusief 50 jaar afgekochte erfpachtcanon.

De verkoop zal plaatsvinden op basis van een notariële loting. Heeft u belangstelling voor één van de kavels, dan ontvangen wij graag een volledig ingevuld inschrijfformulier. Dit formulier kunt u eveneens vinden op de website. Om in aanmerking te komen voor deelname aan de loting verklaart u – in eerste instantie middels het inschrijfformulier – dat u kunt voldoen aan de financieringseis van € 650.000. Dit is de ondergrens van de benodigde financiering, de werkelijke kosten kunnen hoger uitvallen.

Kies je kavel

nieuws

Alle kavels zijn verkocht

Alle kavels van blok 59 zijn inmiddels verkocht. Lees meer >

Start verkoop laatste twee kavels.

De verkoop van de laatste twee kavels in Blok 59 gaat van start! Kavel 67 en kavel 68 liggen naast elkaar, in het midden van het blok, en vormen het... Lees meer >